My Cart

Close

PRIVACY POLICY

Değerli Müşterilerimiz,

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında çeşitli noktalarda isim, adres, e-posta adresi, vb. kişisel bilgileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Sitemizi ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktasınız.

Internet mağazamıza üye olurken veya alışveriş yaparken kullandığınız kişisel bilgileriniz Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında kullanılmamakta veya başka kurum ve kuruluşlarla paylaşılmamaktadır. Kişisel bilgileriniz, siparişlerinizin yerine getirilmesi, üyelik kayıt işlemi, haber e-bültenlerinin gönderilmesi ve iletişim amaçları için kullanılmaktadır. Ayrıca hizmet standartlarının geliştirilebilmesi amacıyla kullanıcıların tarayıcılarından elde edilen ve kişisel bilgi özelliği taşımayan başka veriler de kaydedilmektedir.

ROOT TASARIM A.Ş kişisel bilgilerinizi gizli tutmayı ve üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli makul ölçüde alınabilecek tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.  Bu çerçevede kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde bilgilerinizin yetkisiz üçüncü kişi veya kuruluşlar tarafından ele geçirilmesi önlenmektedir.

Site kullanımı sırasında elde edilen kişisel bilgiler yasal yükümlülükler gereğince talep edilmesi halinde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle üçüncü kişilerden alınan bazı hizmetlerin sağlanması sırasında da kişisel verilerin gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılması gerekebilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Müşteriler, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
 • Kişisel verilerinin işlenmiş olduğu durumda buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Eğer varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğramış olduğu zararlarının giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgi almak istemeniz durumunda bize her zaman aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres : Akatlar Mah. Nisbetiye Cad. Seyran Apt. No:35 Kat7, D.B7 Etiler, Beşiktaş-İstanbul

Telefon:  +90 212 264 50 50

Müşteri Hizmetleri :  +90 212 264 50 50

 


  

Dear Customers,

Such personal information about you, such as name, address, e-mail address, etc. are collected and processed at various points during your visit to our website. You agree to the  following terms and conditions of use by visiting our website.

Your personal information, you have provided while becoming a member of our internet store or shopping is not used for any purpose, other than those, described in the Membership Agreement or shared with any other institutions and organizations. Your personal information is used for processing your order, membership regsitration process, sending news e-bulletins and communication purposes. In addition, other data, obtained from browsers of users and which are not personal information, are recorded in order to improve service standards.

ROOT TASARIM A.Ş guarantees to keep your personal information confidential and to take all reasonable precautions to prevent their disclosure to any third person and to exercise due diligence.  In this context, your personal information is encoded 128 mbit via SSL Secure system, which is the internet security standard. This way, your information is prevented from being obtained by unauthorized third parties or institutions.

 

Personal information, obtained during use of website are shared with courts and other public institutions if requested, as per legal obligations. In addition, it may be necessary to share personal information with real or legal persons during provision of some services, obtained from third persons, due to the nature of the business.

As per the Privacy Act Number 6698, Customers have the right to the following but not restricted to:

 • Finding out whether personal data are processed;
 • Requesting information, related to their processed data, in the case of their personal data having been processed;
 • Finding out the purpose of processing personal data and whether these are used in accordance with their purpose;
 • Knowing whom the third persons, if there are any, their personal data are transferred to are, in their country or abroad
 • Requesting correction of their personal data in the case of their personal data having been processed incompletely or incorrectly;
 • Requesting deletion or destruction of their personal data, in the case of causes, which require their personal data to be processed, having been removed;
 • They have the right to claim compensation for the losses, they have incurred, due to processing of their personal data against the law.

If you want detailed information, related to your personal information, you can always contact us at the address and telephone below.

Address : Akatlar Mah. Nisbetiye Cad. Seyran Apt. No:35 Kat7, D.B7 Etiler, Besiktas-Istanbul

Telephone:  +90 212 264 50 50

Customer Services :  +90 212 264 50 50

 

Hello You!

Enter your email address for stock alerts, discounts, promotions and more!

SEARCH THIS STORE

The Root The Roo +90 212 264 50 50 info@theroot.co